Gemeente Groningen


IVN Consulentschap Groningen


Friese Milieu Federatie


Natuur en Milieufederatie Groningen


Natuur en Milieufederatie Drenthe


Gemeente Harlingen


Tûmba, Leeuwarden


COS Groningen